Ciljevi

Identifikacija i procjena profesionalnih interesa su jedna od osnovnih podloga u suvremenom procesu profesionalnog usmjeravanja. Imajući na umu navedeno, ispitivanje profesionalnih namjera učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola je od velike važnosti.

Provedbom Ankete o profesionalnim namjerama prikupljaju se sljedeći podaci:

 • Dosadašnji školski uspjeh
 • Interesi i hobiji
 • Namjere po završetku osnovne ili srednje škole
 • Teškoće s kojima se učenik suočava pri donošenju odluke o izboru daljnjeg obrazovanja ili zapošljavanja
 • Potrebe učenika za stručnom podrškom u procesu donošenja odluke
 • Zdravstveni i socio - ekonomski status učenika
 • Oblik školovanja, odnosno oblik obrazovnog programa u koji je učenik bio uključen tijekom odgojno - obrazovnog procesa
 • Procjena potrebe za dodatnom stručnom podrškom učeniku i roditelju prilikom donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja od strane razrednika/stručnih suradnika škole.

Ciljevi provedbe e-ankete su sljedeći:

 1. Identificirati učenike koji imaju potrebu za stručnom podrškom savjetnika za profesionalno usmjeravanje u procesu donošenja odluke o budućem obrazovanju/zanimanju
 2. Utvrditi i analizirati profesionalne namjere učenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u kontekstu obrazovne ponude i zahtjeva tržišta rada
 3. Informirati relevantne dionike iz područja obrazovanja i gospodarstva na lokalnim i nacionalnoj razini o profesionalnim namjerama učenika s ciljem utjecanja na donošenje obrazovne politike

Analiza rezultata Anketa provodi se na slijedećim razinama:

 1. Individualna - prikupljanje relevantnih podataka o pojedinom učeniku u svrhu individualnog informiranja i/ili savjetovanja
 2. Regionalna - identifikacija različitih ciljnih skupina s obzirom na vrste usluga profesionalnog usmjeravanja
 3. Nacionalna - identifikacija profesionalnih namjera učenika osnovne i srednje škole u svrhu kreiranja Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

O nama

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Pročitaj više...
 

Pratite nas